Aktiviteter

Aktiviteter med åben tilmelding

På denne side vil der løbende blive indsat kurser, foredrag og andre aktiviteter, når tilmeldingen til disse åbner, indtil da kan man under aktivitetskalenderen se, hvilke arrangementer der er planlagt.

  

 

CHC Master Class Adults hold 2019-2020

Dette hold henvender sig til voksne ryttere med ambitiøse målsætninger, som ønsker at præstere selvsikkert i deres træning og på stævnebanerne. Samt ryttere, der ønsker at opnå kontinuerlig udvikling i træningen og i deres præstationer.

Konceptet bag CHC Master Class er at uddanne ryttere, der er ambitiøse, målrettede og seriøse i deres træning. Samt ryttere, der ønsker at lave toppræstationer i deres træning og på konkurrencebanerne.
Målet er at give rytteren en rideuddannelse på højt niveau, hvor rytteren opnår en stor heste- og rideforståelse samt en reflekterende, evaluerende og analyserende tilgang til arbejdet med hestene, der gør det muligt at opnå optimal kontinuerlig udvikling i den daglige træning. Herudover lægges der stor vægt på den mentale del i at skulle præstere og være på i træningen såvel som i præstationssammenhæng og i at dygtiggøre rytterne, så de forbedre deres ridekundskaber og dermed bliver optimale trænere og fremvisere af deres heste.

Læringsprocessen i at blive en dygtig rytter og uddanne sin hest bedst muligt ud fra en positiv motiverende lærings tilgang har højeste prioritet i CHC Master Class uddannelses koncept.

Mål og visioner

  •  At udvikle den enkelte rytter mest muligt og give dem mentale og ridetekniske kundskaber til at udføre en optimal og succesfuld træning af deres hest med kontinuerlig fremgang.
  • At hver rytter udnytter deres fulde potentiale i den daglige træning og på stævnebanerne samt rider selvsikkert og reflekterende.
  • At rytteren bliver uddannet til at lave harmoniske, velfungerende præstationer med deres hest på stævnebanerne og når deres præstationsmål.

 

Underviserne vil være:

Hans-Christian Løwe:

Superelite- og landsholdsrytter senest ved NM 2018, 3 x danmarksmester og professionel berider. Indehaver af HCL- Hestar berider virksomhed og træningsstald.

Christina Johansen:

-Uddannet Life og Business Coach samt superelite og landsholdsrytter senest ved NM 2016. Indehaver af CHC Master Class virksomhed indenfor uddannelse af ryttere. Har læst psykologi, pædagogik og didaktik på læreruddannelse.

 

Dette hold for voksne ryttere vil bestå af et uddannelsesforløb af fem 2,5 dages (pris 2000 kr. pr. kursus ) kurser hos Christina og Hans-Christian. Til kurserne vil der blive afholdt clinics, workshops omkring træning af heste, eneundervisning, rideteori, mentaltræning, en til en coaching, præstationsundervisning mm. Herudover vil hver rytter skulle arbejde intens med træning af sig selv og sin hest mellem kurserne.

Man tilmelder man sig hele forløbet, da vi ønsker at skabe en holdfølelse og et socialt sammenhold rytterne imellem samt arbejde intensivt med den enkelte rytter i et målrettet trænings og undervisningsforløb i 2019-2020.

Kurserne vil foregå følgende weekender:

D. 01.-03. nov
D. 29.-01. dec
D. 24.-26. jan
D. 6.-8. marts
D. 8.-10. april

 

Tilmeldingsfristen er d. 01-09-2019.

Pris: 2000 kr. pr kursus ( inkl. eneundervisning, teori, 2 x aftensmad, boks) Rytterne vil skulle deles om at medbringe mad til frokost samt kage.

Man betaler forløbet i løbende i rater over året mere om dette sendes til den enkelte ved tilmelding.

1.     Rate 2000 kr. ved tilmelding (depositum på 2000 kr. lig med tilmelding)

 

 

OBS Der er et deltager begrænsning på 14 ryttere.

Man tilmelder sig for et år ad gangen. Der er mødepligt på kursusforløbet. Såfremt der er mangel på rytterens deltagelse til kurserne, vil rytterens plads bortfalde til anden side.

Hvis man har yderligere spørgsmål, er man velkommen til at kontakte Christina på 22449940 eller på vivildgaard@hotmail.com

Vi glæder os til at se jer til et spændende lærerigt år.

Mange Hilsner Christina og Hans-Christian

 

 

Træningsuge for voksne 2019

I 2019 afholder vi 3 træningsuger for voksne der ønsker at videreudvikle sig og opnå større viden om og forståelse for træning af den islandske hest og er indstillet på at rykke sig til at blive en endnu bedre rytter.

Uge 1: uge 34 fra onsdag d. 21.- søndag d. 25. august             - Del 1

Uge 2: uge 37 fra onsdag d. 11.- søndag d. 15. september      - Del 1

Uge 3: uge 40/ 41– fredag d. 4. okt. - tirsdag d. 8. okt.             - Del 2

NB del 2 vil være forsættelse af del 1, dog behøver man ikke at have deltaget i del 1 for at være med i del 2.

 

De overordnede temaer for årets træningsuger vil være:

 

”Gangartstræning og personlig udvikling”

 

Vi vil tage udgangspunkt i at uddanne rytterne, sådan at de opnår en større selvsikkerhed i deres daglige ridning og træning. Vi vil teoretisk og i praksis sætte fokus på, hvordan man udfører en velfungerende træning med de rette løsningsstrategier.

Rytterne vil i løbet af ugen blive undervist i:

  • Rytterens psyke, fysik og hvordan det har indflydelse på at kunne udføre en korrekt velfungerende træning.
  • Hvordan vi skaber selvtillid i vores rytterudvikling og i vores ridesport.
  • Gangartsforståelse og træning af forskellige gangartsmønstre.
  • Clinics omhandlende træningsmetoder af heste ud fra deres individuelle forudsætninger, uddannelsniveauer og gangartspotentiale.
  • Analyse af forskellige bevægelsesmønstre
  • Teorilektioner og videoundervisning mm.

Ugen igennem vil hver enkelt rytter dagligt modtage eneundervisning på egen hest.

Rytterne vil blive inddelt i hold efter deres individuelle ridetekniske niveau, sådan at der er aktiviteter, workshops og teori der passer til alle. Træningsugen vil være en videreuddannelse af den enkelte rytter og hest.

 

Undervisere:

Christina Johansen:

Uddannet Life og Business Coach samt superelite og landsholdsrytter senest ved NM 2016. Indehaver af CHC Master Class virksomhed indenfor uddannelse af ryttere. Har læst psykologi, pædagogik og didaktik på læreruddannelsen

Hans-Christian Løwe:

Supereliterytter og landsholdsrytter senest ved NM 2018 og professionel berider. Indehaver af HCL- Hestar berider virksomhed og træningsstald.

 

Overnatning:

Det er muligt at medbringe campingvogne eller telte til overnatning eller bo på diverse overnatningssteder i nærheden. Der er bokse til hestene og mulighed for at lave folde. Alle ryttere medbringer lidt til mad, som vi fordeler, når vi nærmer os træningsugen.

 

Tilmelding og betaling:

Pris: 3000 kr.

Du tilmelder dig til Christina på mail vivildgaard@hotmail.com eller ved henvendelse på tlf. 22 44 99 40. Betalt depositum på 1000 kr. er lig med tilmelding på konto nr. 1935-4386840402.  Sidste tilmeldings og betalings dato for restbeløbet er d. 01. Juli.

OBS begrænset deltagerantal på 12 ryttere pr. uge. Det går efter først til mølle princippet.

 

Mange Hilsner Christina og Hans-Christian